Tiszta forrás - kereszténység

2018.11.21
A közelmúlt félelemmel vegyes hivatalos elhatárolódásai, kirekesztési kísérletei elgondolkodtattak. Milyen jelenleg a kereszténység és a táltos hit viszonya? Véleményem a táltoshit és a kereszténység viszonyáról az, hogy nem kell viszonyítanunk egymáshoz, mivel minden út egyfelé visz. Én is tiszteletben tartom mindenki hitét, meggyőződését, mert szerintem ez így helyes és természetes. Saját magam mindenféle ellentét érzése nélkül meg tudom élni mind Jézus, mind őseink tanítását, nem tapasztalok közöttük ellentéteket.

Sajnálatos módon, ha valamelyikünk előzőleg erőszak, ill. erőszakos térítés áldozatává vált, a következő életében a zsigereiben érezheti a gyűlöletet, az ellenszenvet még akkor is, ha próbál a józan esze szerint elfogadóan viselkedni.

A tudatalattiban begyűjtött sérelmek és az azok által táplált érzelmek valóságos dolgok és bármikor egy szó, vagy egy helyzet előhozhatja a negatív indulatokat.

Ezek a negatív érzelmek viszont mérgeznek, ahogyan a magyar nyelv helyesen fejezi ki a lényeget, az ember ilyenkor mérgelődik, saját magát mérgezi. Ez egészen addig tart, amíg a régebbi szörnyű élményeket fel nem tudjuk dolgozni, meg nem tudunk bocsájtani. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha megértjük a karma, az ok-okozat törvényének lényegét azt, hogy minden döntésünk, tettünk viszaszáll ránk, hogy saját világunkat mi alakítjuk olyanná, amilyen. Ezek szerint tehát nincsenek ártatlan áldozatok, még ha úgy is érezzük egy életet alapul véve. Csakhogy itt sokkal több mindenről szó van, amire nem is emlékezhetünk.

Az én megélésem a keresztény hitről nem az évszázadok óta hivatalossá tett bohóckodásban, megtévesztésben, fekete mágiában merül ki. Teremtéstörténeteket olvasva világossá vált számomra az ember származása, a földi fizikai lét kialakulása benne az isteni képességekkel megáldott emberrel együtt. Csakhogy több tízezer évvel ezelőtt elkezdett egy réteg a tudásával -a másik felemelése, segítése helyett- visszaélni. Ez a réteg, ezek a torz szemléletű lelkek a mai napig is léteznek, újjászületnek, nem bírtak kikecmeregni saját maguk erkölcsi mocsarából. Ott folytatják az élet láncolatukat, ahol az előzőt abbahagyták.

Ezért lehet az, hogy a dolgok nem azok, aminek látszanak. Ezért lehet az, hogy az esszénusok és Jézus tanításaiból féligazságokat gyártottak, hogy az eredeti jelentéstartalmakat megmásították, meghamisították. Nem értem, hogy miért e felforgatókkal azonosítják sokan az eszmét, a tanítást, amit ezek két lábbal tipornak, ha érdekük úgy kívánja ( pl. keresztes háborúk, kiátkozások, inkvizíció kínzásai, erőszakos térítések, stb.)? Mit jelöl a szó? Az eredeti értelmezést, vagy az eltorzítottat, a kifordítottat?

Szerintem attól, hogy a mai keresztény egyházak felhasználták Jézus tanításait a maguk számára, hogy keresztre feszített holttestét mementóként hordozzák - így jár aki kimondja az igazságot -, nem méltók és jogosultak azonosítani magukat Vele. Jézus annyira volt Isten, mint mi mindannyian, ugyanolyan hús-vér emberi testben lakozó lélek volt, mint mi, csak egy kicsit fejlettebb tudatossággal. Csak ezért tudta megmutatni az utat, ami követhető, mert Ő is ugyanazt járta végig, mint mi. Szükségszerűen ugyanolyan minőségek és képességek vannak bennünk is, mert különben megvalósíthatatlan lenne a Jézus által életével mutatott minta.

Tehát mi a szó igazi tartalma, az eredeti, vagy a kifordított? Ki a keresztény a Jézus tanítását megvalósító, vagy az azt saját érdekeiért felhasználó csaló? Katolikus, vagy keresztény egyház: ez ugyanolyan szómágia, mint a gonosz, vagy a bűnös, "szépen" hangzik, csak nem az. Mint ahogy a demokrácia nem demokrácia, ahogy az MSZP sem szocialista, mit ahogy az MTA sem nem magyar, sem nem tudományos. Egyértelműen mutatja a történelmünk, szinte kiszúrja a szemünk és mi nem látjuk mégsem? Én ezeket az embereket, szervezeteket nem tartom keresztényeknek, mivel a tetteikben, megéléseikben nem követik annak eredeti szellemiségét. Ha az eredeti jelentéstartalmat veszem, akkor nincs is semmi ellentét a természetközeli hit és a kereszténység között. Jézus a teremtett világ törvényeit tanította és valószínüleg nem azért ment Júdeába, mivel ott nagy volt a világosság. Ő mondta: " A betegeknek van szükségük a gyógyításra, nem az egészségeseknek". Ilyen értelemben valóban kiválasztódtak a zsidók, csak nem abban az értelemben, ahogy gondolják. Nekik volt leginkább szükségük a tanulásra, gyógyulásra, hitrendszerük változtatására saját életük fejlődése szempontjából. Vegyük észre, hogy mivel osztottak meg minket évezredeken keresztül és ezt a megosztást fenn szeretnék tartani!

Nincs fehér, vagy fekete mágia, csak tudás van és mindenki eldöntheti, hogy él vele, vagy visszaél vele, de ez minden esetben az egyes ember döntése és őt minősíti. Tehát a döntéseket a szabad akaratból kiindulva egyes emberek hozták meg, a tetteket egyes emberek valósították meg még akkor is, ha sokan egybehangzóan nyilvánultak meg! Ha csak egy ember maradna is a Földön, aki követné az eredeti tanításokat, akkor csak egy keresztény ember lenne és őbelőle állna a kereszténység, mégha az összes többi is azt szajkózná magáról, hogy keresztény hitű.

Tisztelettel és szeretettel:

Atilla-Atarvis

Készítsd el weboldaladat ingyen!