Vizsga előtt

2018.11.10

Mindenki tapasztalhatja, aki spirituális területen kapcsolatokkal, ismeretséggel rendelkezik, vagy különböző levelezőlistákon szerepel, hogy ugrásszerűen megszaporodtak a napokban a Föld és az emberiség változásáról szóló üzenetek. Azt is mondhatnám, hogy akit ez meglepetésszerűen ért, az hol élt eddig? Nagyon jó összevetni a különböző nézőpontokból íródott anyagokat, amelyek mind ugyanarról szólnak, csak más-más szemszögből:

VÉGRE ITT VAN A VÁRVA VÁRT VÁLTOZÁS, ELKEDŐDÖTT AZ EMBERISÉG KORSZAKVÁLTÁSA!

Amiről évek óta beszéltünk, sejtettük, éreztük, amit szellemi szinten oly sokan kezdtünk el teremteni, az fizikailag is láthatóvá válik. Egy olyan világ kezdetéhez érkeztünk, amely bizonyos más szemszögből a világ végének is érezhető egyben. Megtapasztalhatjuk óriási lehetőségként is, a belső szabadságunk, szeretetünk és boldogságunk megéléséhez oly sok évszázados elnyomás, hazugság, félelem, gyűlölködés után, de megtapasztalhatjuk igazi világvégeként is. Ez "csupán" saját magunk lélekminőségétől, szándékaink és érzéseink tisztaságától fog függeni, illetve Istenbe vetett bizalmunk erejétől. Nem véletlenül szóltak évek óta a tanítások, üzenetek a megtisztulás és a saját magunk átalakításának szükségességéről. Nem véletlenül volt itt a szemünk előtt minden szükséges információ, és nem véletlenül tölti be most is a világháló a tudás terjesztőjének szerepét. Már régóta nem lehet eltitkolni fontos dolgokat és egyre inkább nem! Ami az egyén fizikai túléléséhez szükséges, minden és mindenki elérhető és megtalálható.

Ezzel együtt ne gondoljuk azt, hogy az átmenet az egyik korból a másikba eufórikus boldogság lesz! Addig el kell jutni, azt ki kell érdemelni, meg kell érte dolgozni, áldozatokat kell hozni és különböző kemény próbákon kell túljutni. Ezeket a próbákat pedig saját MAG-unk szellemlénye állítja saját magunk elé az emberi fejlődés kikerülhetetlen, átugorhatatlan lépcsőfokaként, mint egy.egy érettségi vizsgát. Persze mindenki a saját élet-láncolatában éppen soron következő életfeladatának megfelelő, személyre szabott tételsort kap, amihez megkapja, vagy megkapta a megfelelő tanítást és felkészülési időt is. Ezen kívül mindenki megkapja, illetve megkapta a feltétlen isteni szeretet és bizalom támogatását, valamint a szellemvilág részéről a szükséges segítséget.

Természetesen lehet és lehetett mindig is süketen és vakon elmenni a jelzések és lehetőségek mellett, és lehet az egészen nevetni is, vagy hülyeségnek tekinteni (egy darabig). Lehet az érzéseket elfojtani, elnyomni és a lelkiismeret hangjára nem hallgatni, ez minden ember vele született szabadságjoga, amit az Univerzum tiszteletben is tart. Lehet az úton visszafordulni, vagy gyáván megfutamodni is, valamint lehet készregyártott ideológiák kényelmesnek tűnő egyszerű átvételével helyettesíteni a saját megtapasztalásokat, átírni az élet élő törvényeit ideig-óráig. Lehet, illetve lehetett az anyagi, vagy hatalmi érdeket, a birtoklás és "jól járás" vágyát az igazság, a becsület és a mások tiszteletben tartása elé helyezni. Ezeket jól ismerjük a világból, a politikából, a közéletből, de ismerjük-e eléggé magunkat? Tudjuk-e, hogy mennyire ragadott magával ez a letűnő kor, a maga törvényesített erkölcstelenségével, talán észrevétlenül?

A választ rövidesen megtudjuk, mégpedig megkérdőjelezhetetlen hitelességgel. A válasz pedig abban lesz benne, ahogy a most következő átmeneti kort megéljük. Ez fogja kérlelhetetlenül kristálytisztán megmutatni, hogy az eddigi felkészülési időt mire használtuk, hogy sikerült-e a szeretetet magunkban megvalósítani, hogy az elméleti tudás alkalmazását mennyire gyakoroltuk be. Ugyanis az elmúlt időszak erről szólt, a tudás alkalmazásáról a mindennapokban, a hitünk és kitartásunk erősítéséről és a saját pozitív világképünk megteremtésébe vetett bizalmunk erősítéséről. Most fog eldőlni, hogy merünk-e és tudunk-e saját magunk isteni minősége lenni, vagy bedarál egy összeomló rendszer utolsó kétségbeesett kapálódzása. Az marad talpon, és lesz jogosult az új aranykori társadalmat felépíteni, aki annak tisztaságával és magas lelki minőségi szintjével azonosul. Ennek elbírálása pedig most már nem az ego és a társadalom, hanem a Isten ítélőszéke előtt fog megtörténni, mindenféle emberi szintű beavatkozást, manipulációt, csúsztatást kizárva.

Ehhez a megmérettetéshez kívánok magunknak - és elsősorban a magyar népnek - erőt, egészséget, szeretetet és rendíthetetlen hitet az isteni gondviselésben.

Áldás!

Atilla-Atarvis

Készítsd el weboldaladat ingyen!